Menu Close

Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje vaikams kokybiškas paslaugas teikia bei tėvus konsultuoja įvairiais klausimais aukštą kvalifikaciją turintys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kurie savo kvalifikaciją kelia dalyvaudami seminaruose, mokymuose.

Pedagogai
Eil. Nr. Kvalifikacija Skaičius

1.

Mokytojas metodininkas 10
2. Vyresnieji mokytojai 6
3. Mokytojai 11
4 Meninio ugdymo mokytojas 1
5. Psichologas, IU psichologo kvalifikacinė kategorija 1
6. Logopedas 1
7. Socialinis pedagogas 1

Kiti darbuotojai

Eil. Nr. Skaičius
1. B lygio specialistai 5
2. C lygio kvalifikuoti darbuotojai 28
3. D lygio darbuotojai (darbininkai) 1

 

Darbuotojų pareigybių aprašymai

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MAITINIMO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIO PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAGALBINIO DARBININKUI SKALBIMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DABININKUI (STATINIAMS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBININKO (ELEKTRAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DABININKUI (SANTECHNIKAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DABININKUI (APLINKAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS