Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko geroves komisijos sudėtis

Vaiko gerovės komisijos planas


 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Korupcijos prevencijos komisija

Informacija ruošiama

 


Korupcijos prevencijos komisija

 

Korupcijos komisijos sudėtis

 

 

 


Veiklos planavimo ir kordinavimo darbo grupė 

 

Veiklos planavimo ir koordinavimo darbo grupės sudėtis

 

 

 


 

Vidaus audito darbo grupė

 


 

Kryptingo meninio ugdymo darbo grupė 

 


Informacinės sklaidos darbo grupė

 

Informacinės sklaidos darbo grupės sudėtis