Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė Pareigos
Aneta Andriušaitienė pirmininkė, socialinė pedagogė
Laura Liutkutė sekretorė, mokytojo padėjėja
Gražina Dagilienė narė, logopedė, specialusis pedagogas
Rūta Mickevičiūtė narė, priešmokyklinio ugymo mokytoja
Ingrida Kačergienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ieva Garnelytė narė, psichologė
Jurgita Levuškinienė narė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, narė.

 


KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Vardas, pavardė Pareigos
Gražina Dagilienė narė, logopedė, specialusis pedagogas
Kristina Zubrickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 


VEIKLOS PLANAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė Pareigos
Reda Amilevičienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Klesevičienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Roma Žukauskienė narė, vyriausioji buhalterė
Vilma Lukauskienė narė, priešmokyklinio ugsymo mokytoja
Jurgita Lazauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Zubrickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laima Gludžinskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 


KRYPTINGO MENINIO UGDYMO IR EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė Pareigos
Jūratė Mačiulienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Audronės Radauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugsymo mokytoja
Dalia Urmanavičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Skirma Šilingė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jurgita Lazauskienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rita Bagdonienė narė, ikimokyklinio ugsymo mokytoja
Rasa Savickienė narė, ikimokyklinio ugymo mokytoja

 

 


METODINĖ DARBO GRUPĖ

Vardas, pavardė Pareigos
Laima Gludžinskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rosina Jogminienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 


“PASAKIUKO” TEATRO GRUPĖ

Vardas, pavardė Pareigos
Rima Zdencevičienė meninio ugdymo mokytoja
Laima Gludžinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Reda Amilevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vilma Vokietaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aurelija Klesevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Eglė Rastapkevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

_______________________________________________________________________________________________

LOPŠELIO-DARŽELIO PROFESINĖ ORGANIZACIJA