Menu Close

Psichologo

 

Lopšelio-darželio psichologas:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirba su emocijų, elgesio, mokymosi, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Dirba su vaikais, išgyvenančiais krizinius – traumuojančius įvykius (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus psichologiniais klausimais;
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius vertinimus bei tyrimus;
 • Skatina saugios ugdymuisi aplinkos kūrimą.

Į lopšelio-darželio psichologą galite kreiptis:

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška ir jūs nežinote, kaip tokiu atveju elgtis;
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta: pilvo skausmai, pykinimas, nemiga ir pan. Ir dėl to praleidžiama vis daugiau užsiėmimų;
 • Jei vaikas pradeda mikčioti ir atsiranda tikai: veido, kūno, raumenų nevalingi traukuliai;
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su jumis nenori dalintis išgyvenimais ir jums tai kelia nerimą;
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.