Menu Close

Laisvos darbo vietos

Vyksiančios atrankos:

 

Įvykę atrankos:

Skelbiama atranka į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ teisininko pareigas

Pareiginės algos koeficientas – 1,57 baziniais dydžiais (2804 Eur.) neatskaičius mokesčių.

Pagrindinis skelbimas:(nuoroda į skelbimą Viešojo valdymo agentūros puslapyje )

Dokumentai į atranką teikiami: elektroniniu būdu per VATIS Atrankos į valstybės tarnybą modulį adresu www.testavimas.vtd.lt.

Atrankos administravimo, dokumentų priėmimo ir atrankos vykdymo funkcijas atlieka atranką inicijuojanti įstaiga.

Dokumentai į atranką priimami 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto tinklapyje https://vva.lrv.lt/

Papildoma informacija apie atranką tel. (0 343) 50758, el. p.: pasaka.pasaka6@gmail.com

Pareigybės aprašymas

——————————————————————————————————————

Skelbiama atranka į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vyriausiojo buhalterio  pareigas

Pareiginės algos koeficientas – 0,98 baziniais dydžiais (1749,69 Eur.) neatskaičius mokesčių.

Pagrindinis skelbimas(nuoroda į skelbimą Viešojo valdymo agentūros puslapyje).

Dokumentai į atranką teikiami: elektroniniu būdu per VATIS Atrankos į valstybės tarnybą modulį adresu www.testavimas.vtd.lt.

Atrankos administravimo, dokumentų priėmimo ir atrankos vykdymo funkcijas atlieka atranką inicijuojanti įstaiga.

Dokumentai į atranką priimami 14 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto tinklapyje https://vva.lrv.lt/

Papildoma informacija apie atranką tel. (0 343) 50758, el. p.: pasaka.pasaka6@gmail.com

Pareigybės aprašymas

——————————————————————————————————————

Skelbiama atranka į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigas

SKELBIMAS

Atranka į laisvą mokytojo padėjėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą virėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą specialiojo pedagogo 0,5 pareigybę

Atranka į laisvą mokytojo padėjėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą specialiojo pedagogo 0,5 pareigybę

Atranka į laisvą mokytojo padėjėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą mokytojo padėjėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvą logopedo 0,5 pareigybę

Atranka į laisvą psichologo 0,5 pareigybę

Atranka į laisvą pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo 1 pareigybę

Atranka į laisvą virėjo 1,0 pareigybę

Atranka į laisvas logopedo pareigas – 0,5 pareigybei

Atranka į laisvas logopedo pareigas – 0,5 laisvos pareigybės

Atranka į laisvą ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigas – 1 pareigybėje

Atranka į laisvą pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigas – 0,5 pareigybėje

Atranka nuolatinio pobūdžio logopedo pareigoms (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nuolatinio pobūdžio logopedo pareigoms  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nuolatinio pobūdžio mokytojo padėjėjo pareigoms užimti  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nuolatinio pobūdžio priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti  (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nenuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas)

Atranka nenuolatinio pobūdžio mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (Baigėsi dokumentų priėmimo laikas()