Menu Close

Korupcijos prevencija

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ,

SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

   Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

•        Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ direktoriui (raštu, paštu) adresu: P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė, elektroniniu paštu korupcija@marpasaka.lt arba skambinti 8 343 50758.
•        Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.
•        Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
•        Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.l

 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Pasaka”  korupcijos prevencijos komisija patvirtinta direktoriaus įsakymu:

Gražina Dagilienė, logopedė – narė (el.p. grazina.dagiliene@marpasaka.lt)

Kristina Zubrickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė (el.p. kristina.zubrickiene@marpasaka.lt)

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis.

Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

________________

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Pasaka” viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys:

  • Viešųjų pirkimų organizatorius
  • Pirkimų iniciatoriai

Privačių interesų deklaracijų paieška:

https://pinreg.vtek.lt/app/

_________________________

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIODARŽELIO „PASAKA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” INFORMACIJA APIE SURENKAMO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS PANAUDOJIMĄ 2023 M. 

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” INFORMACIJA APIE SURENKAMO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS PANAUDOJIMĄ 2022 M. 

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2020 M. 

 Parsisiųsto PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2019 M.

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2018 M.

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA”

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” 2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” 2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Parsisiųsti PDF formatu