Menu Close

Korupcijos prevencija

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ,

SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

   Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

•        Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ direktoriui (raštu, paštu) adresu: P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė, elektroniniu paštu korupcija@marpasaka.lt arba skambinti 8 343 50758.
•        Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.
•        Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
•        Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.l

 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Pasaka”  korupcijos prevencijos komisija patvirtinta direktoriaus įsakymu:

Gita Orinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė (el.p. gita.oriniene@marpasaka.lt)

Gražina Dagilienė, logopedė – narė (el.p. grazina.dagiliene@marpasaka.lt)

Kristina Zubrickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė (el.p. kristina.zubrickiene@marpasaka.lt)

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2020 M. 

 Parsisiųsto PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2019 M.

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA” 2018 M.

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DRŽELYJE “PASAKA”

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” 2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 METŲ PROGRAMA

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” 2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Parsisiųsti PDF formatu

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Parsisiųsti PDF formatu