Menu Close

LOGOPEDO PASLAUGOS

LOGOPEDO PASLAUGOS

LOGOPEDĖ GRAŽINA DAGILIENĖ

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

 

LOGOPEDO DARBO RYPTYS:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
  • Atsižvelgiant į sutrikimą ir vaikų amžių rengia programas sutrikimams šalinti, numato vaikų kalbos ir alternatyvinės  komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptis;
  • Individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu šalinakalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • Konsultuoja mokytojus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
  • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Nuolat tobulinasi, kaupie ir korekcijos procese naudoja metodines, vaizdines priemones, naujas metodikas, alternatyviuosius darbo būdus ir metodus.

 

Leidiniai kalbos ugdymui

Garsų kelionės

Tėvelius, kuriems aktualus vaiko kalbos ugdymas, kviečiame aplankyti internetinius puslapius. Čia rasite daug laisvai platinamų mokymo priemonių, kurios padės namuose ugdyti vaiko kalbą.

Parsisiųsti informaciją

 

Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų pedagogams, tėvams:

Garso R tarimas

Skaitymas mažylio gyvenime

Patarimai, kaip tėvai gali paskatinti vaiko kalbos raidą

Kodėl reikia lavinti smulkiąją motoriką

Kam reikalingas kalbinis kvėpavimas

Kaip atpažinti mokymosi sunkumus ikimokykliniame amžiuje

Vaiko kalbos raidos ypatumai