Menu Close

Sociainio pedagogo paslaugos

ANETA ANDRIUŠAITIENĖ – SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

KONSULTACINĖS VALANDOS:

Pirmadieniais ir trečiadieniais muo 8.30 val. iki 16.30 val.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS – VAIKO GEROVĖS ADVOKATAS

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais, ar teisės vaiko atstovais, mokytojomis;
  • Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieškodamas galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas;
  • Ieško naujų darbo formų ugdant socialinius įgūdžius;
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais emocinių ir egesio bei kitomis problemomis;
  • Bendrauja su grupių mokytojomis, lopšelio-darželio administracija, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene, sprendžiant ugdytinių socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

KADA KREIPTIS Į SOCIALINĮ PEDAGOGĄ?

  • Jei vaikas turi elgesio, mokymosi, lankomumo problemų;
  •  Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojomis sunkumų;
  • Jeigu susiduriate  su sudėtingomis problemomis ugadant ar auklėjant vaiką;
  • Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti  prevencinius renginius ir priemones.

VERTA ŽINOTI

Vaiko emocinį intelektą sudaro socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kurie padeda atpažinti, įsisamoninti, valdyti jausmus. Naujausi tyrimai rodo, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, jie labiau pasitiki savimi, geriau sekasi mokytis.

Emocinio intelekto lavinimas darželyje vaikams padeda sėkmingai įsitraukti į grupės veiklą, susirasti draugų, įveikti sunkumus, įveikti stresą. Įiie įgūdžiai padeda sklandesniam tolimesniam vaiko vystymuisi socialinėje erdvėje, ateityje vaiai tampa atsakingais suaugusiais.

Emociniam intelektui lavinti yra skirti tam tikri žaidimai, pratimai. Tėvai informacijos apie tai gali rasti socialinės pedagogės kabinete.

Dirbti su vaikais – mylįti vaikus.

“Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų” (R. Tagorė)