Menu Close

Vaikų slaugytojo

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje – Jurgita Levuškinienė

Visuomenės sveikatos specialistas – asmuo, įgijęs biomedicininių mokslų visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą, vykdantis sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje pagal pareigines nuostatas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus, metinius veiklos planus ir bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga.

Pagrindinės funkcijos:

 1. Renka, kaupia, analizuoja ir teikia ugdymo įstaigai apibendrintus duomenis apie mokinių sveikatos būklę pagal Mokinio sveikatos pažymėjimus (Forma Nr. E027-1) ir (ar) Medicininius pažymėjimus (Forma Nr. 046/a).
 2. Teikia asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas ir išvadas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 3. Vykdo mokinių, pradėjusių lankyti ugdymo įstaigą, o kitų pagal poreikį, tėvų anketinę apklausą, kurios tikslas įvertinti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį. Atsižvelgiant į anketinės apklausos duomenis, vykdo tėvų konsultacijas.
 4. Identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į jų amžiaus tarpsnius.
 5. Ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius atliekant ugdymo proceso organizavimo atitikties higienos normai HN75:2016 vertinimą.
 6. Teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus.
 7. Organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją.
 8. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą ugdymo įstaigoje.
 9. Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai.
 10. Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje.
 11. Tikrina mokinių asmens higieną.
 12. Padeda ugdymo įstaigai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 13. Planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 14. Dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 15. Atlieka mokinių maitinimo organizavimo atitikties Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašui vertinimą ir konsultuoja sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 16. Dalyvauja ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą.
 17. Įtaręs, jog mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas praneša raštu apie tai ugdymo įstaigos ir visuomenės sveikatos biuro vadovams.

 

Darbo laikas:

Antradieniai ir ketvirtadieniai    8:00 val. – 16:00 val. (pietų pertrauka 12:00 val. – 12:30 val.)

Kontaktiniai duomenys:

Mob. Tel. Nr. 8 655 99862

El. p.: jurgita.levuskiniene@marijampolesvsb.lt

www.marijampolesvsb.lt

https://www.facebook.com/marijampolesvsb

 

VEIKLOS PLANAI/ATASKAITOS

2023 Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas lopšelyje-darželyje

2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas lopšelyje-darželyje

2021 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

 

PAJUTĘ PERŠALIMO SIMPTOMUS LIKIME NAMIE 2021-10-14

2021 GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS GRIPO SEZONO METU

Kodėl reikia plauti rankas iš ULAC