Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

ANKSTYVASIS UGDYMAS

Skiriamas vaikams nuo 1 metų iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl atsižvelgiama vaiko vystymosi dėsningumus, siekiant mažyliams sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkintt svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Nuo pirmų vaiko atėjimo į darželį dienų jis ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką, tėvų pageidavimus.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Teikiamas vaikams nuo 3 metų  iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Pasaka” ikimokyklinio ugdymo programą “Pasakos takeliu”.