Menu Close

Fizinis ugdymas

 Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ neformaliojo fizinio ugdymo programos tikslas – ugdyti fiziškai sveiką, stiprų, išsivysčiusį, ištvermingą, sąžiningą, laisvai judantį ir improvizuojantį, pasitikintį savimi ir savo gebėjimais, atsakingą už savo ir kitų sveikatą.

Pamokų metu vaikai supažindinami su įvairiu judėjimo, ir fiziniai gebėjimai lavinami per žaidimus. Pamokos metu vaikai aktyviai tenkina savo judėjimo poreikį: eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja, vartosi. Išmoksta atlikti sportinius judesius: mesti pagauti, spirti, keisti kryptį, tempą, greitį, jėgą, išlaikyti pusiausvyrą. Žaidžia supaprastintus žaidimus, varžosi su draugais sportinėse estafetėse, susipažįsta su įvairia fizine veikla, inventoriaus įvairovė.

Taigi darželyje ugdytinis įgyja daug žinių, apie judėjimą, bei sportą, todėl būtina pasirūpinti vaikų avalyne ir apranga, kad suteiktų džiaugsmą laisvai nevaržomai judėti.