Menu Close

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

 

2023-2024 METŲ DARBUOTOJŲ IR TĖVŲ KOMUNIKACIJOS IR MIKROKLIMATO GERINIMO PLANAS

Visuminis veiklos kokybės įsivertinimas

Įsivertinimas yra vienas iš esminių mokyklos veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos kokybę. Įsivertinimu siekiama kurti besimokančią bendruomenę, kurioje nuolatinė visos mokyklos bendruomenės refleksija, savianalizė, tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiems įstaigos veiklos aspektams, lemiantiems ugdymo kokybę, būtų esminiai.

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti įstaigoje kokybės siekio kultūrą, į įstaigos tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ VYKDANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2023 M.

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VEIKLOS KOKYBĖS TOBULINIMO PLANAS