Menu Close

TARPTAUTINIO PROJEKTO-KONKURSO “MES IR GAMTA” PARODA

Gegužės 17 dieną, 14 valandą Marijampolės kultūros centre,  įvyko mūsų lopšelio-darželio „Pasaka“  ilgalaikio Tarptautinio projekto – konkurso „MES IR GAMTA“ paroda. 

 Gamta – tai mūsų namai, būtent taip galėtų skambėti  trumpas atsakymas į klausimą, kodėl reikia saugoti bei tausoti gamtą ir mus supančią aplinką. Nusprendėme organizuoti  šį projektą, norėdamos prisidėti  prie mažesnio aplinkos  teršimo. Rinkdami įvairias plastiko pakuotes ne tik mažinome aplinkos taršą, bet ir dabar galime pasidžiaugti  ilgalaikėmis kūrybinėmis  idėjomis, kurios puošia parodą ir vėliau įstaigas. 

 Nuo 2023 metų lapkričio mėn. prasidėjo ilgalaikis projektas, prie šios parodos prisijungė ne tik iš įvairių Lietuvos miestų pedagogai, tėvai ir jų vaikai, bet ir iš užsienio šalių. Įvairias plastikines pakuotes rinkome pusę metų ir dabar galime matyti rezultatą.  

 Parodą organizavo IU mokytojos Eglė Rastapkevičienė ir Aurelija Klesevičienė. Renginio atidarymo metu pasirodė „Drambliuko“ ir „Liūtuko“ ugdytiniai su meninio ugdymo mokytoja Rima Zdencevičiene, pagal pakoreguotą Šiaulių kultūros centro sukurtą filmuką „Labas, Medi“.  

  Renginyje dalyvavo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ socialiniai partneriai, dienos užimtumo centro vadovė Marija Ražinskienė, darželio „Pasakos“ logopedė Gražina Dagilienė ir kiti darbuotojai, ugdytinių tėveliai, „Bitutės“ ir „Kiškučio“ grupių mokiniai su mokytojomis. 

  Ši paroda suorganizuota ne tik Marijampolės Kultūros centre, bet ir virtualioje facebook grupėje, kur aktyviai kėlė, mokytojos, kūrybinių darbų nuotraukas, ir visi galėjo balsuoti už labiausiai patikusį darbelį. Tad norime pranešti, kad daugiausiai surinko patiktukų ir….. 

  1 VIETĄ LAIMĖJO IU mokytojos Laimos Gludžinskienės darbas „Dinozauras“. Šis darbas surinko 149 patiktukus. 

  2 VIETĄ LAIMĖJO Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ darbas „Robotukas“, surinkdamas 144 patiktukus.  

  3 VIETĄ LAIMĖJO IU mokytojos Vilmos Vokietaitienės darbas „Karalienės sostas“, surinkęs 95 patiktukus. 

 Esame dėkingos mūsų įstaigos direktorei Dianai Gurevičienei, kuri palaikė mūsų idėją, prisidėjo prie mūsų bendro tikslo. Taipogi tariame AČIŪ darbuotojams, mokytojoms, tėveliams už suteiktą pagalbą ne tik organizuojant renginį, bet ir už pagamintus kūrybinius meninius darbelius. 

  Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką „Drambliuko“  grupės ugdytinio LUKO FILIPPOV tėveliams, DECO CODE įmonei: mamytei SIMONAI ir tėveliui JEVGENI už įspūdingai, originaliai, spalvingai ️papuoštą atidarymo šventę. 

 Parodos atidarymą pabaigėme dėkodamos visiems svečiams, dalyviams, kad skyrė savo brangų laiką, linkėdamos, kad būtume atsakingi visi, jog mūsų žemėje būtų gera gyventi.  

  Šventę vainikavo parodos „MES IR GAMTA“ apžiūrėjimas ir fotosesija.