Menu Close

Projektas „Aš spalvinu pasaulį“

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ švietimo pagalbos specialistės – logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Gražina Dagilienė ir socialinė pedagogė Aneta Andriušaitienė 2023 m. balandžio – gegužės mėn. iniciavo ir organizavo Respublikinį priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų – logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų – projektą „Aš spalvinu pasaulį“.

Projektas skirtas gilinti žinias apie įtraukųjį ugdymą, siekiant pedagogų bendruomenės bendradarbiavimo, emocinio intelekto ugdymo, kūrybiškumo, saviraiškos, estetinio bei kalbinių gebėjimų ugdymo srityje.

Projekto dalyviai atsiuntė daug įdomių skirtukų. Skirtukus su mokytojais  ir švietimo pagalbos specialistais  kūrė vaikai iš visos Lietuvos. Darbai  eksponuojami ir dalinami mažiesiems skaitytojams Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje.