Menu Close

ĮTRAUKIOJO UGDYMO LINK

Siekiant sklandžiai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo procesą ugdymo įstaigoje, pagal sutartį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi, buvo atvykę specialistai, kurie teikė konsultacijas dėl iškylančių sunkumų ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus. 2024 m. sausio 30 d. įstaigos atstovai gilino žinias šiame centre. Įgytomis žiniomis ir patirtimi dalinosi su ugdymo įstaigos bendruomene.

Stiprinant bendrystę su tėvais, lopšelyje darželyje ,,Pasaka“, 2024 metų sausio, vasario mėnesiais, grupėse, kuriose ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, vyko susirinkimai, kuriuose dalyvavo šeimos gerovės edukatorė, koučerė, mentorė, pozityvios tėvystės specialistė, taikanti skirtingus metodus Jolita Žukelienė.