Menu Close

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Informuojame, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami nevertinant gaunamų pajamų. Nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą.  (Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 11 str.1 d.).