Menu Close

Edukacinė valandėlė „Aš girdžiu tave kitaip“

Didelę įtaką sėkmingam ugdytinių ugdymui ne tik įstaigoje, bet ir šeimoje, bendravimui ir bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais, turi teigiamas požiūris, kad tėvai yra lygiaverčiai partneriai su pedagogais vaiko ūgties procese.

Siekdamos, kad bendradarbiavimo būdų įvairovė būtų kuo platesnė, PU grupės „Smalsučiai“  pedagogės, kvietė ugdytinių tėvus prisijungti prie kasdieninės ugdomosios veiklos, pasidalinti savo žiniomis, istorijomis, edukuoti.

Džiugu, kad pirmoji į ugdomąją veiklą įsijungė mama Jurgita, kuri edukacinės valandėlės metu, ugdytinius supažindino su kurčnebylių gyvenimu, gebėjimu kalbėti gestų kalba. Ugdytiniai kėlė daugybę klausimų, diskutavo, ieškojo atsakymų, sprendė kryžiažodžius, mokėsi gestų abėcėlės.

Nepakartojamas jausmas, kai ugdytiniai taria ačiū žvelgdami savo smalsiomis, žingeidžiomis akimis, klausdami, o kada Jūs vėl ateisite?