Menu Close

2021-ieji baigėsi kartu su  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ saulės elektrinė įrengimo projektu.

Projektas „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ saulės elektrinė“ buvo finansuojamas iš klimato kaitos programos lėšomis  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimo visuomenės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ .

2020 m.  lopšelis-darželis „Pasaka“ pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).  Panaudojus APVA bei Marijampolės savivaldybės lėšas iš viso 21 890,98 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d.  baigti projekto darbai. Ant įstaigos stogo sumontuoti kolektoriai, įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, kurios galia 27,3 kW.

Prognozuojama, kad elektrinės metinė elektros energijos gamybos apimtis bus 24965,90 kWh, kuri aprūpins įstaigą elektra bei sumažins šiltnamio efektą sukeliantį dujų kiekį.

Džiaugiamės, kad naujuosius 2022-uosius metus pradedame su naujais tikslais, prisidėdami prie Žaliosios Marijampolės – draugiškos aplinkai ir žmonėms vietos puoselėjimo, kur gera augti, gyventi ir kurti.