Menu Close

Profesinė sąjunga

Negera žmogui likti vienam,

ypač dirbti atsiskyrusiam;

norinčiam ko nors pasiekti,

žmogui reikia dėmesio ir moralinės paramos.

                                                                                   J. V. Gėtė.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) yra didžiausia švietimo profesinė organizacija, jungianti švietimo darbuotojų profesines organizacijas – susivienijimus visoje Lietuvoje.

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio profesinė organizacija susikūrė 2019 m. rugsėjo 13 d. Pirmininke išrinkta IU mokytoja Eglė Rastapkevičienė, pavaduotoja IU mokytoja Aurelija Klesevičienė. Organizacijai priklauso 31

darželio bendruomenės narys. 2020m. lapkričio 13 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis. Profesinės organizacijos tikslas : atstovauti ir ginti darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius ir socialinius interesus.